ITC - D

Licenční kurz
Po absolvování tohoto základního kurzu trailového ježdění budete mít pod palcem práci s pozicí a rovnováhou, kontrolu rychlosti, základní čtení terénu i zatáčení. S licencí ITC–D můžete pracovat jako instruktoři na pumptrack tratích, ve skills centrech a na vybraných MTB trailech pro začátečníky. 

Podmínky/předpoklady: 

Minimální věk 17 let. Plynulá jízda na pumptrack tratích, boulích. Plynulá jízda na flow a kamenitých tratích do úrovně červený. Výjezd a sjezd prudkých úseků trailů. Nadhazování předního a zadního kola. (Cena zahrnuje vystavení licence ITC-D, výuku našimi  profesionálními lektory a skripta. V případě kurzu  v horském resortu Dolní Morava cena nezahrnuje lanovku 300,-Kč/den/osoba)

Detail kurzu ITC-D

Základní instruktorský kurz zaměřený na osvojení výukového konceptu IPTC vás připraví na výuku základních dovedností MTB. Z klíčových dovedností se kurz věnuje pozici a rovnováze, kontrole rychlosti, základnímu čtení terénu a zatáčení. Zkouška se zaměřuje na metodický výstup. Ten doplňuje technická ukázka a test znalostí.

 

Držitelé Bike licence ITC–D jsou způsobilí pracovat jako instruktoři na pumptracích, dále pod odbornou supervizí ve skills centrech a na vybraných MTB trailech specificky určených a vhodných pro začátečníky. U licence D je důležitá povinnost instruktora řídit se při výběru místa pro výuku pokyny garanta školy a vyučovat v mezích získané doložitelné kvalifikace.  

Úspěšný absolvent získá licenci Instruktor a průvodce terénní cyklistky (ITC–D) vydanou Asociací profesionálních instruktorů a průvodců MTB z.s

 

Licence ITC–D  se nevztahuje na vázané živnosti v oblasti Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb uvedených v Živnostenském zákoně č. 455/1991 Sb. Proto musí být instruktorská činnost absolventů kurzu D a C zaštítěna oprávněným a odborně pro výuku MTB kvalifikovaným zástupcem!

Získané způsobilosti:

Absolvent je po úspěšném absolvování kurzu připraven:

  • pracovat s pravidly bezpečnosti a řízení rizik,
  • zvládnout management výuky a komunikace s klienty během výuky,
  • vést výuku jízdy na pumptracích, ve skill centrech a na vybraných tratích určených pro začátečníky,
  • předvést a vysvětlit technické prvky jízdy v mezích získané doložitelné kvalifikace,
  • navrhnout a vést odpovídající zdokonalovací cvičení.

 

Přednášky:

  • základy první pomoci pro MTB

 

Způsob zakončení:

Zkouška se skládá ze 3 částí:

  1. Metodický výstup
  2. Technická ukázka  (obsahuje balanční lávky, lehký kamenitý trail, zatáčení v klopené, popřípadě odkloněné zatáčce, nadhazování předního a zadního kola)
  3. Teoretický test