Skoki i dropy

Skill kemp
Specyficzny kemp skupia się na wymagające air techniki i wszystko wokół kontroli roweru górskiego w powietrzu.
 • podstawowe i zaawansowane przemyślane podejścia do nauki bunny hopu, skoków i dropów
 • zastosowanie manewrów technicznych bunny hop, skoki na ławkach, podwójne skoki, dropów wszystkich możliwych wariantów,
 • oprócz przemyślanej nauki skupiamy się także, na kontroli reweru w powietrzu
 • dla instruktorów, którzy pracują z średnio i wysoko zawansowanymi klientami
 • kemp odbywa się w bike parku
 • obowiązkowy kemp przygotowawczy dla obsolwentów kursu ITC–B

Daty kursów

DATA TYP KURSU ILOŚĆ MIEJSC CENA LOKACJA
Obecnie nie ogłoszono żadnych dat, jeśli jesteś zainteresowany skontaktuj się z nami

Warunki / założenia kandydatów do kursu:

Posiadanie Bike Licence ITTC–D/C Cena obejmuje naukę za pośrednictwem naszych profesionalnych lektorów i wystawienie licencji ITC–Skoki i dropy. Cena niobejmuje 2-dzienny bike pass potrzebny do absolwowania kempu.

Harmonogram czasowy kursu:

Pierwszy dzień od 9:30 do 16:00

Drugi dzień od 9:30 do 16:00

Zposób ukończenia, egzamin:

Uczestnika ocenia się w ciągu całego kempu, w ramach symulowanej nauki i jazdy technicznej. (Obejmuje pokaz bunny hopu przez przeszkodę na równym terenie, pokaz bunny hopu w terenie, skoki na ławkach, podwójne skoki i dropy. Wszystko na przeszkodach, na których w ciągu kempu będzie odbywać się nauka).

Absolwent po pomyślnym zdaniu egzaminu uzyska licencję Intruktor i przewodnik cyklistyki terenowej (Skoki i dropy) wydaną przes Asociację profesionalnych instruktorów MTB z.s.

Absolwent po pomyślnym zakończeniu kursu jest przygotowany do:

 • pracy w bezpiecznych warunkach, kontrolowania ryzyka, korzystania z uzyskanych zdolności organizacyjnych dla bezpiecznej i zabawnej air techniki
 • wybrać odpowiedni teren i miejsce do efektywnej nauki
 • Zarządzania nauką i komunikacją z klientami na średnim i zawansowanym poziomie
 • prowadzenia nauki jazdy na trailach technicznych poziomu średniego i wyższego
 • identyfikowania potrzeb klienta i wybierania indywidualnego podejścia na podstawie optymalnego rozwoju
 • demonstrowania i omawiania aspektów technicznych skoku w terenie na poziomie średnim i wyższym
 • analyzowania z klientem air technikę, zidentyfikowaniu silnych i słabych stron wykonania jego manewrów
 • przygotowania i prowadzenia ćwiczeń doskonalących