Speciál skoky a dropy

Skill kemp
Kemp se specifickým zaměřením na náročné air techniky a všeho kolem ovládání horského kola ve vzduchu.
 • základní a pokročilé metodické postupy pro výuku bunny hopu, skoků a dropů
 • aplikace technických manévrů, bunny hop, skoky na lavicích, skoky dvojáků, dropů všech možných variant, velikostí a obtížností
 • vedle metodiky výuky se soustředíme na ovládání kola ve vzduchu
 • pro instruktory, kteří se věnují středně pokročilé a pokročilé klientele
 • kemp probíhá v bike parku
 • povinný přípravný kempy pro absolvování kurzu ITC–B

Termíny kurzů

Podmínky/předpoklady zájemce o kurz: 

Držitel Bike Licence ITC-D/C

 

Cena zahrnuje výuku našimi profesionálními lektory a vystavení licence ITC-Skoky a dropy. Cena nezahrnuje 2 denní bike pass potřebný pro absolvování kempu

 

Časový harmonogram kurzu:

První den 9:30 až 16:00

Druhý den 9:30 až 16:00

 

Způsob zakončení, zkoušky:

Hodnocení probíhá v průběhu kempu, během simulované výuky a technických jízd. (Obsahuje předvedení bunny hopu přes překážku na rovině, aplikovaný bunny hop v terénu, skoky na lavicích, skoky dvojáků, dropů, na kterých během kempu proběhne výuka)

 

Úspěšný absolvent získá certifikát Skoky a dropy jako součást vzdělávacího systému Instruktor a průvodce terénní cyklistky vydanou Asociací profesionálních instruktorů a průvodců MTB z.s. 

 

Absolvent je po úspěšném absolvování kurzu připraven:

 • pracovat s pravidly bezpečnosti, řízení rizik a organizační dovednosti pro bezpečné a zábavné air techniky
 • pro efektivní výuku volit vhodný prostor a terén
 • zvládnout  management výuky a komunikace s klienty střední a pokročilé úrovně
 • vést výuku skoků střední a vysoké obtížnosti
 • identifikovat klientovy potřeby a zvolit individuální přístup směřující k jeho optimálnímu rozvoji
 • předvést a vysvětlit technické prvky skoku v terénu do střední a pokročilé úrovně
 • analyzovat s klientem air techniky, pomoci mu pojmenovat silné a slabé stránky jeho provedení
 • navrhnout a vést odpovídající zdokonalovací cvičení

 

Licence ITC–Skoky a dropy se nevztahuje na vázané živnosti v oblasti Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb uvedených v Živnostenském zákoně č. 455/1991 Sb.